Vad är 3D-animation? Hur skiljer det sig från 2D-animation?

Animation handlar om att generera en kedja av ritningar eller bilder, tagna genom ett simuleringsförfarande för att skapa rörelse. Det är en form av optisk illusion genom vilken vi kan se stillbilder eller ritningar som rör sig. Tillvägagångssättet innefattar manifestation av rörelse som ett resultat av att man visar stillbilder eller fotografier efter varandra med en hastighet av 24 bilder per sekund. Ett videoprogram eller en film anses vara en av de vanligaste metoderna för att framställa animering. Det finns däremot andra olika former som kan användas för att presentera animering. Här kommer vi att försöka få en idé om 3D- animation och skillnaden mellan 3D och 2D- animation.

Vad är 3D-animering?

Det är processen att generera tredimensionella rörliga bilder i en digital miljö. Noggrann manipulation av 3D-modeller eller objekt utförs inom 3D-programvara för att exportera bildsekvenser som ger dem en illusion av animering eller rörelse. Men detta är helt baserat på den teknik som används för att manipulera föremålen. Proceduren för generering av 3D klassificeras sekventiellt i tre huvudavsnitt och dessa är modellering, layout och animering och rendering. Modellering är den fas som beskriver förfarandet för att generera 3D-objekt inom en viss scen. Layout- och animationsfas beskriver processen som följs för positionering och animering av objekten inom en viss scen. Slutligen beskrivs rendering slutresultatet eller produktionen av slutförd datorgrafik. Tillverkningsprocessen avslutas med en noggrann kombination av ovannämnda sektioner och även några andra sub-avsnitt. Marknaden är full av flera olika program som används för att skapa 3D- animation och dessa sträcker sig från professionella avancerade till överkomliga ”low-end” versioner. Härnäst ska vi försöka gå igenom skillnaderna mellan de två animationerna.

Skillnader i utseendet av djup

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan 2D och 3D- animation är utseendet på djup eller de tredimensionella funktionerna. 2D-animation är en platt animering där alla åtgärder sker i x och y-axlar. Å andra sidan innebär 3D extra dimension och det är z-axeln. Traditionell 2D-animering är en procedur där bilderna är handritade och varje bild visar subtila förändringar från den andra bilden. Dessa bilder, när de spelas upp i en sekvens, skapar en illusion av rörelse. När det gäller 3D utförs allt med hjälp av dator och exporteras även till datorn. Den genereras genom att ändra placering och ställning av de 3D-modeller som redan har skapats. Genererad scen kan enkelt ses från flera olika vinklar.

Skillnader i tekniker som används för att skapa animering

Det finns olika typer av tekniker som används för att skapa 2D och 3D-animerade objekt och detta är en annan stor skillnad mellan 2D och 3D-animering. Rotoscopy, Anime, onion skimming, twining och morphing är de viktigaste teknikerna som används i 2D- animation. Å andra sidan innebär 3D -animation användandet av tekniker som appearance sketching, arena building, appearance modeling, abating, camera setup, texturing, alteration, bond och rendering.

Tidsinvestering i skapandet av 3D och 2D-animationer

Den tid som krävs för att skapa 3D och 2D-animationer beror helt på uppdraget. Det finns vissa uppdrag som kan göras väldigt snabbt, medan andra uppdrag tar mer tid. Tidsinvestering beror även på klientens önskemål och de olika kreativa faktorerna som används för att skapa animationerna. Det bör noteras att 3D-skapelser kräver mer tid. Detta för att det handlar om ett detaljerat förfarande med tecken som har lång livslängd. 2D- animationer kan också skapas snabbt för specifika videor medan arbetet för hela uppdraget är jämnt fördelat under hela proceduren. För att skapa 3D- animation krävs en mycket djup och tydlig förståelse för hela uppdraget mellan animatören och klienten. Detta beror på att en stor del av arbetet görs under den första riggproceduren. Denna procedur är när datorn sammanställer animationsarbetet i videoformat, vilket tar sin tid. 2D- animation tar också tid eftersom animatörer måste rita nya positioner och vinklar för teckenriggar i 2D-animering.

Att välja mellan 3D och 2D-animation

En persons visuella preferenser spelar alltid en viktig roll för att hjälpa individen att bestämma sig för 3D eller 2D- animation. Men det finns även några andra faktorer såsom tidsfrist, målgrupp och budget som också påverkar individens val av animering. Det är nödvändigt att ha en väldigt tydlig idé om den ultimata videon som du föreställt dig att skapa, de mål som du vill uppnå och målgruppen som du vill nå ut till med din video. Dessa faktorer kommer att ha stor inverkan på ditt beslut att använda 2D- eller 3D-animeringar.

Läs mer om våra 3d tjänster.