3D VISUALISERING

3D-visualisering är en konstnärlig arbetsprocess där skisser eller ritningar omvandlas till verklighetstrogna bilder. Det handlar om att förmedla idéer, övertyga och förklara.

Många användningsområden

3D-visualisering kan skapa mervärde på flera sätt. Många av våra kunder arbetar inom byggbranschen. De använder våra 3D-visualiseringar för att visa hur ett bostadsprojekt kommer att se ut när det är färdigbyggt. Genom våra virtuella rundvandringar kan man vandra genom den framtida byggnaden. Ett annat område är produktvisualiseringar, som innebär att vi skapar en fotorealistisk bild av er produkt, vilken kan användas i exempelvis marknadsföring. I utvecklingsfasen kan 3D-visualisering med fördel användas för att jämföra olika förslag och för att visa hur den färdiga produkten kan komma att se ut. Dessutom gör vi 3D-animeringar, som bland annat kan användas för att skapa slagkraftiga marknadsföringskampanjer, utbildningsfilmer eller inom datorspelsbranschen.

Hur går det till?

Vi börjar med att föra en diskussion med er kring vilka mål ni vill uppnå med 3D-visualiseringen. Därefter gör vi en 3D-modellering utifrån det underlag som ni förser oss med. Med utgångspunkt i 3D-modellen gör vi sedan en 3D-rendering, vilket innebär att produkten eller objektet får ett fotorealistiskt utseende. Vi levererar det färdiga materialet i form av bilder, animeringar eller 360°-bilder, beroende på era önskemål.