3D MODELLERING

Vad är 3D-modellering?

3D-modellering är det första steget när vi skapar en 3D-visualisering. Det innebär att vi utvecklar en tredimensionell modell av er produkt utifrån det underlag som ni förser oss med. Ni får en virtuell 3D-modell som kan betraktas ur alla möjliga vinklar och perspektiv. Med hjälp av denna modell kan ni lättare analysera och vidareutveckla produkten på ett intuitivt sätt, vilket spar både tid och pengar. Den kan även användas tillsammans med andra objekt för att återge olika miljöer. Exempelvis kan möbler placeras i ett rum eller ett hus visas i den terräng där det ska stå. Användningsområdena är många och våra målgrupper finns bland annat inom produktutveckling, arkitektur, bygg-, reklam- och spelbranschen. 3D-modellen fungerar som bas när vi skapar en 3D-rendering. Genom denna får modellen ett fotorealistiskt utseende så att den kan användas i exempelvis marknadsföringsmaterial.

Hur går det till?

Underlaget som ni förser oss med kan bestå av fotografier, skisser, ritningar eller rent av tidigare 3D-modeller. Vi använder oss av Autodesk 3ds Max, vilket är ett av marknadens skarpaste program för detta ändamål. Tack vare vårt professionella arbetssätt kan vi omvandla underlaget till en tredimensionell modell som med mycket god detaljrikedom återger produktens eller objektets tänkta form.