Vad är 3d visualisering, vem håller på med det och varför behövs det?

I årtionden har företag använt sig av fotografer för att dokumentera och marknadsföra sina produkter. Det enda alternativet för att framställa bilder och filmer till magasin och websidor var en fotografering som organiserades av ett produktionshus. Även om traditionella fotografier fortfarande är och kommer att förbli en viktig del av produktionen, har företag idag ytterligare ett alternativ när det kommer till framställa visuellt underlag: 3D visualisering..

error: Content is protected !!