Corona Renderer eller V-Ray – Vilket är bäst?

Det är inte lätt att jämföra dessa 3D-renderare och samtidigt vara helt objektiv. Olika designers och användare har olika krav på mjukvaran och deras personliga preferenser påverkar synen på vilket program som är bäst. Det går dock att jämföra programmen och komma fram till vissa konkreta skillnader och därigenom försöka dra någon sorts slutsats om vilket program som har den tyngsta uppsättningen verktyg.

7 olika sätt som arkitekter kan ha nytta av 3D-rendering

Nu för tiden finns möjlighet att med hjälp av 3D-rendering, skapa så pass verklighetstrogna bilder att folk faktiskt misstar dem för att vara fotografier. Det som var en framtidsvision för ett decennium sedan, börjar nu snarare gå emot att bli industristandard när det kommer till 3D-design.

Det finns mjukvara som gör det möjligt att skapa objekt som ser ut att komma ut genom skärmen och framstå som levande så till den grad att det knappt går att se skillnad på vad som är verkligt och vad som är 3D-design. Allt ifrån mönster, textur, skulptering och naturelement kan designas och renderas med allt finare detaljer och större komplexitet.

Framtiden för 3D-Arkitekturrendering och vad den har att erbjuda

3D-rendering har förvandlat byggbranschen. Vi undersöker hur den kommer att utvecklas så att du kan bereda dig på att äga dina projekt.

Arkitekturfältet har snabbt tagit sig fram, från handritade designs till 2D CAD, sen 3D och nu helt och hållet som tredimensionell rendering. Möjligheten att skapa byggnader och projekt i 3D har revolutionerat den arkitektoniska designen, fastighets- och byggindustrin. Det finns ett antal fördelar med att kunna visualisera dessa projekt på samma sätt som vi upplever världen. Vi står nu i skärningspunkten mellan det som är möjligt med 3D- arkitektonisk renderingsteknik och vad detta kommer att innebära för branschen som helhet.

error: Content is protected !!