Vad är 3D-animation? Hur skiljer det sig från 2D-animation?

Animation handlar om att generera en kedja av ritningar eller bilder, tagna genom ett simuleringsförfarande för att skapa rörelse. Det är en form av optisk illusion genom vilken vi kan se stillbilder eller ritningar som rör sig. Tillvägagångssättet innefattar manifestation av rörelse som ett resultat av att man visar stillbilder eller fotografier efter varandra med en hastighet av 24 bilder per sekund. Ett videoprogram eller en film anses vara en av de vanligaste metoderna för att framställa animering. Det finns däremot andra olika former som kan användas för att presentera animering. Här kommer vi att försöka få en idé om 3D- animation och skillnaden mellan 3D och 2D- animation.

error: Content is protected !!