Visualisering – vad är det?

Visualisering är ett begrepp som betyder att man åskådliggör något i flera dimensioner och ofta i ett komplext sammanhang. Själva ordet används inom flera områden – från industriella applikationer och 3D-design, via dataanalys till psykologi och personlig motivation.

I denna artikel går vi igenom begreppet visualisering utifrån vårt perspektiv som visualiseringsstudio.

Vad är visualisering?

Visualisering är att åskådliggöra flerdimensionella, komplexa sammanhang på ett sätt som gör att en människa med hjälp av sin syn kan förstå det. Detta är något som är mycket centralt om du exempelvis vill visa en idé för en produkt eller en bostad för en potentiell kund på ett övertygande sätt.

Vad betyder ordet visualisering?

Själva ordet har samma ursprung som engelskans visualize och vision som i sin tur kommer från latinets visualis – ”av syn”. Visualisering och att visualisera har alltså med syn att göra. Det kan även användas litterärt och betyder då att ge en bild eller idé av något. Vidare kan det innebära att åskådliggöra.

Varför gör man en visualisering?

Att skapa en vision är precis vad vi på 3D Team Sthlm gör. Eller i varje fall så bidrar vi till att skapa en. Vi gör verklighetstrogna 3D-bilder för applikationer inom många olika branscher. Därmed skapar vi både en bild och en idé som dina kunder kan ta till sig, leva sig in i, förstå och uppskatta.

Syftet med att visualisera är att förmedla en idé på ett verklighetstroget och övertygande sätt. Det handlar om att skapa en upplevelse för rätt målgrupp. Är du industridesigner eller arkitekt kan du säkert leva sig in i en ritning eller skiss. Men dina kunder kan inte ta åt sig ett sådant material på samma sätt.

Med hjälp av en professionellt genomförd visualisering kan de däremot få den rätta känslan för den produkt eller den byggnad som du vill presentera för dem. Låt oss nu titta lite närmare på hur begreppet visualiseringar förekommer inom de olika områden som vi jobbar med.

3D visualisering

En 3D-visualisering är en slags konstnärlig process för att omvandla ritningar eller skisser till bilder i tre dimensioner som är mycket verklighetstrogna.

3D-modellering som det också kallas är vanligt bland byggfirmor och arkitekter som vill visa sina kunder hur den färdiga lägenheten, bostadsområdet eller villan kommer att se ut när de byggts. Med hjälp ett program, virtual reality (VR) eller augmented reality (AR) går det till och med att vandra runt virtuellt i ett objekt.

Produktvisualisering

Produktvisualisering handlar om att visualisera hur en produkt kommer att se ut när den tillverkats. Denna metod kan exempelvis användas som ett led i produktutvecklingen. Är du industridesigner kan du göra en visualisering tidigt i utvecklingen för att lättare kunna utvärdera din idé.

Ett annat användningsområde är att visualisera produkter i syfte att övertyga. Det kan vara att visa upp en prototyp för investerare eller som del av en presentation på nätet. Med hjälp av beskärningar går det att illustrera tekniska aspekter på ett sätt som inte är möjligt i verkligheten.

Produktvisualiseringar kan göras antingen som 3D-bilder eller som kompletta animeringar.

Bostadsvisualisering

Med en bostadsvisualisering går det att visa upp såväl interiör som exteriör i bostadshus, villor och lägenheter som ännu inte byggts. Det är ett sätt för dig som är arkitekt eller har byggfirma att förmedla en bild till dina kunder i ett tidigt skede.

Exempelvis kan du med hjälp av virtuella rundvandringar låta de potentiella kunderna gå omkring i objektet för att få en känsla för hur det kommer att vara att bo eller vistas där. Dina kunder kan ibland anpassa visualiseringen efter eget tycke. Till exempel ändra färg på målade ytor, ta bort eller lägga till väggar, byta material i golvet, ändra fönster och så vidare. Ett annat användningsområde för denna typ av visualisering är bostadsväljare, som är ett interaktivt verktyg för att utforska olika bostäder i ett bostadsprojekt.

Vem kan ha nytta av visualisering?

Som du märker finns det ett ganska brett användningsområde för visualiseringar. Här är några exempel på vem eller i vilka sammanhang som man kan ha nytta av denna teknik:

 • Bostadsutvecklare
 • Byggfirma
 • Inredningsdesigner
 • Arkitekt
 • Produktutvecklare
 • Industridesigner
 • Spelutvecklare
 • Media – TV och film
 • Marknadsföring
 • Presentationer
 • E-handel

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med att göra en visualisering av ditt projekt?

Kontakta oss nu!