3ds Max – Interiördesignerns dröm

Autodesk tillhandahåller marknadsledande mjukvara inom 3D-rendering och 3D-modellering. De har en bred linje av program för många olika ändamål och ett av de mest populära programmen är 3ds Max. Det finns få program som är mer versatila och användbara än 3ds Max när det kommer till exempelvis rendering av 3D-interiörer. Mjukvaran gör det möjligt på ett flexibelt sätt integrera modeller mellan olika AEC- (Architecture Engineering and Construction) program. I den här artikeln går vi igenom några arbetsmöjligheter som finns med 3ds Max.

Vad är 3ds Max?

3ds Max är ett grafikprogram till datorn, där det går att skapa digitala bilder, 3D-modeller samt animationer. Mjukvaran är väldigt populär inom datorgrafikbranschen och innehåller en stor mängd verktyg som är väldigt användbara för designers som jobbar med 3D-grafik.

Användningsområdena för 3ds Max innefattar bland annat spelutveckling, tv-produktion och arkitektur. Företaget som ligger bakom 3ds Max heter Autodesk, vilka även har utvecklat andra mycket välanvända program såsom AutoCAD och Maya.

Inom just arkitektur används 3ds Max ofta för att skapa verklighetstrogna modeller av byggnader och andra föremål inuti rummen på ett hus. Att skapa 3D-modeller i 3ds Max är både enklare och går snabbare än genom konkurrerande programvaror.

I själva programmet 3ds Max går det att arbeta med många olika steg i processen när det kommer till 3D-modellering eller animering. Allt ifrån skapandet av de första koncepten, till kameravinklar, textur, ljussättning, videoeffekter och rendering, kan utföras i 3ds Max.

3ds Max anses vara lättare att lära sig än många andra grafikprogram, vilket gör att det ofta används i utbildningar inom 3D-design för nybörjare. Professionellt används 3ds Max av mängder av företag, såväl inom spelbranschen som inom bygg, inredning och arkitektur till exempel.

För den som vill lära sig att skapa och designa i 3D är 3ds Max ett bra sätt att komma igång. Det innebär en tillgång till resurser med stora möjligheter, som samtidigt är användarvänlig och hanterbar även för nybörjare. Det finns förstås många nivåer av kunskap inom 3D-design och att bemästra hantverket är tidskrävande och innebär en stor arbetsinsats oavsett vilket verktyg man arbetar med.

Design och rendering av 3D-ineriörer

Att designa en 3D-modell av ett rum, är ett jobb som görs utmärkt med hjälp av 3ds Max. Ett sådant projekt brukar inledas med att först ta fram ett koncept som ligger till grund för själva modellen. Därefter börjar rumsytan anpassas skalenligt innan 3D-modellerandet av alla detaljer i rummet skapas. Slutligen finputsas detaljerna och ljussättning, texturer och material i till exempel väggar och inredning finjusteras. Slutresultatet blir en enastående 3D-interiör med väldigt många olika användningsområden.

3D-modellering med 3ds Max

Att skapa 3D-modeller i 3ds Max är användarvänligt och till och med en nybörjare kan lägga fram designförslag med hjälp av denna mjukvara. Själva designen är inte alltför komplicerad utan utgår från tydliga former som hjälper till att ta fram en verklighetstrogen modell av en interiör. Genom att utgå från vissa bestämda former kan du få både dörrar, fönster och andra delar på plats, vilket skapar intrycket av ett sammankopplat hem, med rum som hör ihop.

Filer med mycket information

När du jobbar med 3ds Max, använder du filtypen ”.dwg”. Denna används för att spara data, till exempel om höjdmåtten, i din 3D-modell. Med hjälp av dessa filer kan du spara en mängd användbar information. När du importerar data från annan mjukvara in till 3ds Max bör du få med dwg-filen, då denna data är mycket användbar i processen, till exempel när du ska arbeta fram en 3D-interiör och rendera denna.

Genom att först använda AutoCAD för att säkra dwg-filen, har du även möjlighet att få bort onödiga detaljer utöver de viktigaste delarna i själva layouten för byggnaden. Det finns till exempel ingen anledning att, som designer, få med skisser på olika föremål i hushållet, möbler eller krukväxter och så vidare, in i 3ds Max-mjukvaran. Det underlättar att ha en nerbantad fil med den mest basala information och data tillgänglig. Genom att skala bort det som är onödigt får du dessutom ett program som fungerar betydligt mer snabbt och smärtfritt.

Att ställa in gränssnittet i 3ds Max

Inställningarna i 3ds Max måste vara noggrant gjorda, och anpassade i rätt enhet för att arbetet ska flyta på så effektivt som möjligt, mellan olika mjukvaror och så vidare. Därför är det ofta klokt att ställa in millimeter som arbetsenhet i 3ds Max. Detta justeras enkelt i menyerna i programmet och där finns även ett smart tillägg som gör det möjligt att använda koordinater från verkliga förhållanden. Med hjälp av dessa inställningar ges möjligheten att skapa verklighetstrogna interiörbilder, med alla mått proportionsenliga och på rätt plats. Ögat är generellt bra på att hitta visuella fel, så det är viktigt att se till att inte lämna något åt slumpen. Den data som finns tillgänglig gör det möjligt att förhålla sig tillverkligheten och skapa 3D-modeller därefter.

Importera färdiga 3D-modeller

En väldigt tidseffektiv funktion som finns tillgänglig när du skapar 3D-interiörer med hjälp av 3ds Max, är att du kan importera modeller och färdiga element som du snabbt sätter i användning i din design. Saker som möbler, hushållsföremål och andra saker som brukar finnas i rummen, kan importeras och sedan anpassas efter förutsättningarna i det rum som håller på designas.

Det finns hemsidor med olika 3D-modeller tillgängliga för nedladdning, som kan användas av en designer som snabbt vill fylla ut ett rum och göra det verklighetstroget.

Att bygga upp den perfekta 3D-interiören

För att få till en perfekt 3D-interiör, måste du placera ut alla nödvändiga 3D-modeller på rätt plats i rummet du håller på att designa. Dessa bör vara anpassade i rätt storlek och stå på sin rätta plats, innan du sedan sätter igång att förfina texturer och mindre detaljer. Själva texturerna på de olika 3D-modellerna runt om i rummet går att importera i form av pixelbaserade fotografier, utformade för att appliceras på 3D-objekt. När detaljerna faller på plats och rummet är fyllt med möbler och föremål, och allt är renderat och klart, har du en perfekt 3D-interiör som du med stolthet kan visa upp i ditt projekt, i en annons eller annan marknadsföring.

Avslutningsvis

Det finns givetvis fler aspekter att ha i åtanke när du ska skapa en 3D-interiör med 3ds Max. Saker som ljussättning och skuggor, olika geometriska former, kvalitén på din rendering och djupet i bilden är några exempel på detaljer du kommer att behöva se över innan ditt projekt är helt klart. När jobbet är slutfört ska resultatet vara ett realistiskt och verklighetstroget rum, med en väl utförd rendering.

Oavsett vilken typ av rum du vill designa, eller om du bara är ute efter att uppgradera och förfina en färdig design, är 3ds Max det program som är bäst lämpat för jobbet. Vi på 3D Team använder den bästa mjukvaran för att säkerställa att våra projekt når sin fulla potential. 3ds Max är perfekt för interiördesign, ett område som vi har stor kunskap och erfarenhet inom.