Blås liv i 3D-modellerna med 3D-rendering

3D-rendering är processen då de digitala modellerna verkligen får liv. Alla detaljer faller på plats och objekten får ett naturnära och verklighetstroget utseende. Detta steg bygger på avancerad teknik, såväl hårdvara som mjukvara, i kombination med kompetenta designers som kan återskapa realistiska produkter och miljöer med 3D-rendering. När 3D-modelleringen är färdigställd kan vi med hjälp av 3D-rendering ge liv åt det grafiska innehållet. På så vis får 3D-modellen ett fotorealistiskt utseende som lämpar sig väl att använda i olika typer av marknadsföringsmaterial, i såväl broschyrer och stillbilder, som i rörlig tv-reklam. Vi har samarbetat, och skapat 3D-renderingar, åt en mängd olika kunder inom byggbranschen, på arkitektkontor samt hos olika industriföretag.

Vad innebär 3D-rendering?

I skapandeprocessen när vi gör en 3D-rendering är vår utgångspunkt de tredimensionella objekt som vi lagt grunden för i vår 3D-modellering. Med hjälp av V-Ray, en avancerad programvara för 3D-rendering, kan vi få liv i modellerna och återskapa verklighetstrogna objekt. De objekt och miljöer vi skapar får naturtrogna yttre material och färger vilket förstärker den realistiska känslan. Det innefattar även detaljer som ljus och skuggor, hur solen strålar genom glas och hur föremåls ytor skiner eller glänser. Processen är tidskrävande och kräver ett samspel mellan en designer med konstnärliga kvalitéer och god fingertoppskänsla, och en kraftfull dator med avancerad mjukvara. Slutresultatet blir verklighetstrogna, högkvalitativa bilder med en levande och autentisk känsla.

sodra_kallt_06

3D rendering för bostadsvisualisering

Vid planering och visualisering av byggnadsprojekt är 3D rendering en utmärkt metod för att skapa realistiska överblickar.

  • 3D rendering kan användas för att skapa en virtuell presentation av en byggnads design, vilket gör det möjligt att se hur den kommer att se ut i verkligheten innan bygget drar igång
  • Det kan även användas för att presentera design för klienter eller partners under uppstartsfasen, vilket gör det möjligt att göra designval och förändringar
  • 3D rendering kan användas för att visualisera hur möbler och inredning kommer att se ut i rummet. På så sätt blir det enklare att planera interiören innan den implementeras
  • Genom 3D kan man även studera sol- och skuggeffekter på en byggnad under olika tider på dygnet och året, vilket kan hjälpa till med att optimera designen
  • Renderingen kan också vara till fördel att använda vid planering av belysning. På så sätt får man en överblick över belysningen kommer att påverka rummen
sodra_kallt_03

Vi visualiserar era projekt

3D Team är en ledande byrå inom 3D-rendering och vi hjälper er att visualisera era byggnadsprojekt. Med hjälp av den senaste tekniken arbetar vi för att kunna erbjuda våra kunder en realistisk och detaljerad presentation. Med vår tjänst vill vi hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner genom att skapa en möjlighet att se de framtida projekten i förväg. Så så vis är det enklare att göra justeringar och fatta beslut innan själva bygget påbörjas. Våra tjänster kan även vara användbara för er som vill marknadsföra projekt i förväg genom en realistisk 3D-bild. Det kan i sin tur öka möjligheten att skapa intresse till projektet.

Vårt team har mångårig erfarenhet av att arbeta med 3D-rendering, både i små och stora projekt. Vi är lyhörda för era önskemål och tar fram en bostadsvisualisering som motsvarar era förväntningar. Söker ni en pålitlig och erfaren leverantör av 3D rendering-tjänster för att visualisera era byggnadsprojekt, tveka inte att kontakta 3D Team. Vi hjälper er att förverkliga er vision.

Kök 1 Final