Det är inte lätt att jämföra dessa 3D-renderare och samtidigt vara helt objektiv. Olika designers och användare har olika krav på mjukvaran och deras personliga preferenser påverkar synen på vilket program som är bäst. Det går dock att jämföra programmen och komma fram till vissa konkreta skillnader och därigenom försöka dra någon sorts slutsats om vilket program som har den tyngsta uppsättningen verktyg.

Genom att lista en mängd fördelar, nackdelar och skillnader mellan programmen har du bättre förutsättningar att själv kunna bilda dig en uppfattning om vilket som är bäst. För att fullt ut kunna avgöra detta, bör du dock även ha viss erfarenhet av att använda dem på egen hand.

I den här artikeln går vi kortfattat igenom vad Corona Renderer och V-Ray är för program, samt gör en liten jämförelse mellan dem.

Vad är Corona Renderer?

Corona Renderer är ett kraftfullt 3D-renderingsprogram som kan generera fotorealistiska renderingar. Det är kompatibelt med andra program såsom 3ds Max och Cinema 4D, men kan även köras som fristående programvara.

Corona Renderer började som ett studentprojekt av Ondřej Karlík på ett universitet i Prag. Det utvecklades sedan och är idag ett helkommersiellt projekt och har många användare världen över, såväl privata som designerstudios, animeringsföretag och spelutvecklare. 

Corona Renderer beskrivs ofta som ett någorlunda nybörjarvänligt program som inte kräver fullt ut lika mycket erfarenhet för att komma igång med, som många andra program för 3D-rendering som finns på marknaden.

Vad är V-Ray?

V-Ray är 3D-renderingsprogram utvecklat av det bulgariska företaget Chaos Group. Det fungerar som en plug-in som används i flera olika 3D-grafikprogram, till exempel: 3ds Max, Maya, Rhino och SketchUp.

Tillverkarna Chaos Group är marknadsledande inom mjukvara för datorgrafik. Deras produkter används inom många olika områden av alltifrån 3D-konstnärer, till designers för film och tv, till arkitekter och mycket mer.

Möjligheterna med V-Ray är enorma och slutresultatet på 3D-renderingar skapade med denna mjukvara är extremt realistiska och innehåller stor detaljrikedom. V-Ray är erkända för sina professionella kvalitetsprogram och används av skapare och designerstudios runt om i hela världen.

V-Ray är ett professionellt program som kan ta tid att lära sig bemästra, då det innehåller en stor mängd inställningar som kan justeras ner på detaljnivå.

Fördelar och nackdelar med Corona Renderer

Här listar vi några av fördelarna och nackdelarna med Corona Renderer:

 • Enkelheten – Corona Renderer kan med fördel användas även av personer med mindre tekniskt kunnande inom 3D-rendering. Mycket av inställningarna i programmet är självjusterande av mjukvaran, vilket innebär färre möjligheter att göra fel för den oerfarne.
 • Snabbhet – Corona Renderer är snabbare än V-Ray. Programmet har en struktur uppbyggd med hjälp av Embree, vilket gör det väldigt snabbt och effektivt i arbete.
 • Bättre HDRI inställning – HDRI (High-dynamic-range-imaging) kräver en hel del resurser. Corona Renderer har en välfungerande applikation av HDRI, vilket förenklar renderingsprocessen enormt.
 • Snabbare helhet – Inte bara programmet i sig är snabbare i Corona Renderer, utan även hela projektcykeln, från start till mål slutförs på kortare tid.
 • Billigare – En faktor inte att förglömma, är att priset på Corona Renderer är betydligt mer överkomligt än det är för V-Ray.
 • Optiken – Optiken är inte på samma nivå som V-Ray. Möjligheten att skapa ljuseffekter och justera dessa efter behov är avsevärt mindre när det gäller Corona Renderer.

Detta var några av de fördelar och nackdelar vi har tänkt på när det gäller Corona Renderer, i jämförelse med V-Ray.

Fördelar och nackdelar med V-Ray

Här kommer en lista på några fördelar och nackdelar med V-Ray:

 • Valmöjligheter – I V-Ray finns ett enormt utbud av verktyg och inställningar. För den som är insatt i programmet och vet hur dessa inställningar ska användas kan V-Ray i slutändan bli både snabbare, effektivare och mer noggrant än Corona Renderer. Detta är förstås beroende av designerns egen förmåga och kompetens.
 • Tillgänglig information – Det finns stora resurser tillgängliga för den som använder V-Ray. Såväl informationsbanker på nätet, för den som behöver resurser för att utvecklas som designer, men även bibliotek av 3D-modeller och liknande som kan vara mycket användbara.
 • Kompetenskrävande – V-Ray är ett mer avancerat program som kräver mer av dess användare. Därför är det svårare för nybörjare att komma igång med. Inlärningskurvan kan vara brant och det kan vara tidskrävande att sätta sig in i programmet från början, jämfört med den enkelhet som erbjuds i Corona Renderer.
 • Effektivare resursanvändning – V-Ray är mer effektivt när det gäller användande av RAM-minne och har smarta val för hur minnet kan avlastas. I tunga renderingsprojekt är detta viktigt och innebär ett mycket smidigare arbete som flyter på bättre.
 • Optiken – De optiska effekterna är något svårare att ställa in i V-Ray än i Corona Renderer, men när de väl är på plats är de betydligt snabbare och mer effektiva att jobba med.
 • Hastigheten – V-Ray är snabbare än Corona när det gäller det som kallas för ”biased rendering”, men långsammare när det gäller ”unbiased rendering”. Biased innebär kortfattat att renderingen är något förenklad och mjukvaran tar ”genvägar” under processens gång. Unbiased innebär att varje del av renderingen ägnas lika mycket datorkraft och utförs fullt ut.
 • Inställningar – Det går att ställa in och ändra ”samplingarna” som ska användas. Många av inställningarna för detta överlappar dock varandra.
 • Grafikkortsrendering – Det går att välja så kallad GPU (Graphics Processing Unit) rendering. Det kan göra processen både snabbare och smidigare då den avlastar datorkraften från CPU. Den funktionen är dock inte fullt ut kompatibel med alla verktyg i V-Ray.

Användarupplevelserna varierar

Det finns många inbitna användare av både Corona Renderer och V-Ray. I många fall är det så att den som kommit igång ordentligt med ett av programmen förblir där, eftersom det kan vara svårt att byta gränssnitt och ställa om sig till en ny mjukvara. Samtidigt finns det ett värde i att prova på och bekanta sig med båda mjukvaror, i synnerhet då de ständigt uppdateras och förbättras. Kompabiliteten med hårdvara och programmens förmåga att integreras med andra program kan också variera i takt med uppdateringar, vilket påverkar användarupplevelsen i slutändan.

Det kan vara vanskligt att förlita sig alltför mycket på omdömen från enskilda användare, då ändamålen för användning, tillgänglig hårdvara och personlig erfarenhet skiljer sig mycket mellan olika användare. Det bästa är sannolikt att sätta sig in i båda program och få möjlighet att arbeta med dem, innan man tar ett beslut om vilket som bäst faller en i smaken.

Slutsatser

Utifrån de för- och nackdelar vi har tagit upp, går det inte att konkret avgöra vilken mjukvara som är bäst när det kommer till 3D-rendering.

Det är dock uppenbart att Corona Renderer är en något snabbare och mer nybörjarvänlig mjukvara. Den lämpar sig sannolikt bättre för nybörjare som är i början av sin karriär och håller på att lära sig hantverket med 3D-rendering.

V-Ray är å andra sidan mer komplext, har flera avancerade funktioner och större möjligheter att göra mer sofistikerade inställningar. Det är ett mer proffsigt verktyg och är sannolikt ett bättre val för den som dels har hårdvara som kan hantera det, dels har den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna utnyttja dess funktionalitet fullt ut.

error: Content is protected !!