7 olika sätt som arkitekter kan ha nytta av 3D-rendering

Nu för tiden finns möjlighet att med hjälp av 3D-rendering, skapa så pass verklighetstrogna bilder att folk faktiskt misstar dem för att vara fotografier. Det som var en framtidsvision för ett decennium sedan, börjar nu snarare gå emot att bli industristandard när det kommer till 3D-design.

Det finns mjukvara som gör det möjligt att skapa objekt som ser ut att komma ut genom skärmen och framstå som levande så till den grad att det knappt går att se skillnad på vad som är verkligt och vad som är 3D-design. Allt ifrån mönster, textur, skulptering och naturelement kan designas och renderas med allt finare detaljer och större komplexitet.

Denna teknik är givetvis av intresse inom arkitekt- och ingenjörsvärlden. På många sätt börjar modern arkitektkonst alltmer innefatta ett fokus på själva konstnärligheten och skapandet, snarare än själva ingenjörsdelen. Detta påstående kan förstås vara kontroversiellt och åsikterna om hur stora delar av yrket som är en konstform kontra ett ingenjörsyrke kan uppbringa en del heta debatter inom yrkeskåren.

Det går dock inte komma ifrån att modern 3D-teknik för med sig många fördelar och användningsområden för arkitekter. Här listar vi 7 olika sätt som arkitekter kan dra nytta av 3D-rendering i sitt yrke:

1. Bygga upp en mapp med mallar och arbetsprover

Att bygga upp ett eget arkiv av 3D-renderade bilder är en värdefull tillgång för en arkitekt. Dels kan en sådan mapp användas för att visa upp projekt för potentiella kunder, dels som en mapp med projekt och färdiga mallar som kan användas under framtida jobb. Det är enkelt att ta fram kopior på projekt när de finns tillgängliga digitalt via renderingsprogrammet på datorn.

Dessa fotorealistiska renderingar imponerar ofta på såväl kunder som potentiella investerare och fångar deras uppmärksamhet i ett tidigt stadie under projektets gång. En stor fördel med att ha färdigrenderade modeller av byggnader och liknande, är att du dessutom kan återanvända utvalda delar och ju mer du skapar desto större urval får du att bygga vidare med.

Om du dessutom designar ett flertal liknande byggnader, till exempel i samma bostadsområde, kommer du att ha stor nytta av det du skapar. Du kan snabba upp arbetsprocessen flera gånger om genom att jobba smart och dra över de delar som passar till nästa projekt och så vidare, för att återanvända texturer, material eller byggnadsdelar.

2. Komma runt hinder och leta efter lösningar

Om ett byggprojekt kräver särskilda logistiska lösningar, till exempel om bygget planeras på en plats som kräver godkänt bygglov, kan du genom en 3D-rendering visa hur bygget skulle påverka det kringliggande området och göra det lättare för beslutsfattare att se vilka lösningar som finns.

Det är mer sannolikt att ett bygglov blir beviljat om du kan tillhandahålla en tydlig plan för arkitekturen. Detta kan spara mycket tid för alla inblandade i projektet och du har möjlighet att göra justeringar och försöka finna och visa upp en lösning som fungerar.

3. Ett fritt skapande som minimerar dina misstag

Moderna program skapade för arkitekter ger möjlighet till ett enormt fritt och kreativt skapande som är svårt att få genom vanliga ritningar i 2D. När skapandet sker i 3D går det att komma åt designen in i minsta detalj, genom att zooma in och arbeta med till exempel texturer och underlag. Det går att ta bort eller lägga till föremål, eller ladda in en äldre version av projektet om du är missnöjd med dina förändringar.

Den programvara som finns tillgänglig nu för tiden, som till exempel Octane eller ArchiCAD gör hela processen otroligt flexibel och när grunden till en ritning är lagd kan du mer eller mindre visualisera hela hemmet, in i minsta detalj, återgivet i fotorealistisk 3D-grafik.

4. Attrahera investerare till dina projekt

Inom arkitektur och byggbranschen är kapital nödvändigt för att få möjlighet att förverkliga några projekt. Att kunna visa upp något som känns påtagligt och tydligt kan illustrera visionen för ett projekt, är guld värt när det kommer till nybyggnationer. Investerare är i viss utsträckning lika emotionellt drivna som slutkunden som köper fastigheterna; en snygg och genomtänkt arkitektur i rätt läge driver igenom viljan att investera. Genom att kunna visa upp projekt, som än så länge bara finns på idéstadiet, i form av fotorealistiska 3D-renderingar, ökar chanserna snabbt att hitta investerare som vill vara med på resan.

Genom en tydlig rendering kan du även visa vilka delar av bygget som kommer att kosta, hur mycket och varför. Du kan visa upp planen för VVS-system och andra detaljer som kan vara intressant ur ett kostnadsperspektiv.

Att investera i fastigheter är en risk och ju mer du kan visa upp på förhand, desto mer förtroende ger du investerare och kunden i slutändan. Genom att kunna illustrera projekt får intressenter en bild i huvudet av vad det är de potentiellt kommer att vara del av, vilket gör det mer sannolikt att de fortsätter vara intresserade av projektet.

5. Bli synlig på nätet

Allt eftersom du bygger upp en portfölj med dina tidigare projekt, får du mer att visa upp för nya potentiella kunder eller arbetsgivare. Utöver detta får du dessutom möjligheten att visa upp ditt arbete på internet. Genom att utöka din internetnärvaro kommer din potential att nå ut till nya kunder att stiga enormt. Du har plötsligt en gränslös möjlighet att visa upp dina projekt och dina förmågor för en världsomspännande publik. Du kan potentiellt nå kunder som vill anlita dig på andra sidan jordklotet, från ditt kontor eller din arbetsplats.

Genom att dra till dig uppmärksamhet och ha en växande publik kan möjligheter du inte visste om öppnas upp för dig. I dagens uppkopplade värld är det dessutom förväntat att alla seriösa företagare, inom arkitektur såväl som i andra branscher, ska gå att finna på internet.

6. Maximal tydlighet

En av nycklarna till ett framgångsrikt samarbete, är förmågan att kommunicera. Ord kan tolkas på olika sätt, och missförstånd sker många gånger på grund av tvetydigheten i det talade, eller det skrivna ordet.

Ett sätt att maximera tydligheten i din kommunikation, är genom det visuella. Istället för att beskriva objekt, planer och lösningar, visa upp dem i 3D! På så sätt minskar risken för missförstånd och din plan och vision blir tydlig och synlig för ditt team, dina klienter eller kunder. Genom att ha som praxis att alltid förmedla projekt visuellt kommer du undvika kostsamma och pinsamma missförstånd och säkerställa att alla inblandade har samma bild av projektet som du.

7. Håll budgeten under kontroll

Med hjälp av smart mjukvara kan du implementera stora förändringar i din design till i stort sett inga kostnader alls. Du kan byta ut material på såväl interiörer som exteriörer genom ett par musklick. Ingen extrapersonal eller tidsåtgång är nödvändig; smidigheten du får genom att skapa i 3D gör dina projekt otroligt kostnadseffektiva att ta fram.

Genom att kunna visa upp en bostad med flera olika modeller och olika alternativ, kan du lättare tillfredsställa bostadsköpare och investerares smak, utan att behöva öka budgeten för projektet. Du kan med väldigt enkla medel anpassa din design och visa upp ett drömhem med fotorealistiska renderingar som lockar köpare och investerare till ditt projekt. Dessutom får du möjlighet att prova olika designer och stilar för att kunna samla in statistik och jämföra vilka modeller som är populärast hos befolkningsgrupper överlag.

Sammanfattning

Genom att designa arkitektur i 3D får du automatiskt en stor mängd fördelar som du kan dra nytta av i dina projekt. När du dessutom blir mer erfaren och kan dra nytta av de kraftfulla 3D-program som finns, är dina möjligheter i stort sett obegränsade. Du kommer att spara både tid och pengar, samtidigt som dina projekt blir både tydligare, flexiblare och mer detaljrika.

Läs mer om våra 3d tjänster.

error: Content is protected !!