3D tjänster. Vad är skillnaden mellan 3D modellering och 3D rendering?

3D företag som sysslar med rendering erbjuder en rad fascinerande 3D tjänster. 3D modellering och 3D rendering är de viktigaste, eftersom alla andra 3D-produkter på något sätt kan härledas från dem. Ändå kan dessa begrepp ofta vara förvirrande.

Det är alltid klokt att lära sig lite om den tjänst du är intresserad av innan du ringer till en expert, så att de kan förstå och hjälpa dig med exakt det du behöver. Genom att bekanta dig med dessa termer får du ett hum om hur arbetet går till. Då förstår du också varför 3D artister behöver tid för att leverera ett projekt och varför de debiterar ett visst pris.

Innan du kontaktar företag som erbjuder 3D tjänster: 3D modelleringar eller rendering

3D modeller och rendering är två olika saker med två helt olika arbetssätt, även om båda två är en del av samma process. Så när du är i behov av tjänster från ett renderingsföretag underlättar det om du veta vad dessa termer betyder.

3D modellering

3D modellering är den process som sker före renderingen. Självklart sker andra arbetsinsatser däremellan, men dessa två är de mest väsentliga. Termen 3D modellering är skapandet av en virtuell modell av ett objekt med hjälp av specialiserad programvara, som till exempel Sktech up, Rhino, Blender och 3ds Max. Man använder olika typer av 3D-filformat beroende på vilken programvara som används.

En dator analyserar de givna uppgifterna, som den uppfattar som matematiska formler. För att göra en modell av en stol måste man alltså först skapa den digitalt. Resultatet av detta är en 3D-modell, d.v.s. ett virtuellt objekt som kan ses från alla håll och som har samma fysiska egenskaper som det verkliga objektet.

Baserat på metoden för datainsamling kan modellen även skapas manuellt genom att skulptera i 3D, antingen automatiskt eller via 3D scanning. Därefter appliceras texturerna på objektets yta via en texturkartläggningsprocess.

Resultat av en 3D modellering är ett tekniskt dokument som kan användas för att skapa fysiska föremål. Det kan användas för att skapa objektet i den verkliga världen, för 3D rendering, 3D utskrifter eller vid animeringar. Några industrier som använder tjänster för 3D modellering är arkitektur, fabriksvaror, teknik, spel, film, animation, utbildning och vetenskap. 3D modellen kan genomgå ytterligare bearbetning som av del av visualisering, för att ta fram en prototyp, virtuell verklighet, 3D utskrifter och ingenjörsvetenskap.

3D rendering

3D är skapandet av en bild genom automatisk databehandling av uppgifterna från 3D modellen. 3D modellering är alltså processen där man återskapar ett objekt virtuellt, och 3D rendering handlar om att ta bilder av en importerad 3D modell som ska efterlikna ett verkligt foto. Det jämförs ofta med film och fotografi eftersom man arbetar med kamerainställningar, ljus, skuggor, atmosfär och optiska effekter. Enda skillnaden är att 3D rendering inte är verklig, utan virtuell. Innan man renderar måste man skapa en 3D modell, och ibland även en animation. Först då kan 3D program göra de nödvändiga beräkningar för att skapa själva renderingen.

Det finns två viktiga tekniker när det kommer till rendering; rastrering, som utgår från geometri och strålföljning (ray tracing) som utgår från pixlar. Vi bör även skilja på om 3D rendering sker i realtid eller inte. Rendering i realtid används för spel och animering och lägger större fokus vid hastighet än vid kvalitet. Rendering som inte sker i realtid, eller pre-rendering, fokuserar mer på kvaliteten och vill uppnå en så högkvalitativ fotorealistisk effekt som möjligt. Processen kan därmed ta flera timmar, och ibland till och med veckor.

Mjukvaror som Mental Ray, Vray, 3Delight Solidworks Visualization, Corona Renderer, Lumion är populära alternativ för 3D rendering.

Målet med 3D rendering är att skapa en så verklighetstrogen bild som möjligt. Syftet är att skapa en bild av ett objekt som ännu inte skapats i det verkliga livet. En rendering kan användas till andra 3D tjänster, som 3D turer, animeringar, video och virtuell verklighet. 3D tjänster används i stor utsträckning av tillverkare av produkter, designers, arkitekter och produktutvecklare.

3D modellering och 3D rendering är alltså två lika stadier av samma process med olika mål och utgångspunkter. 3D modelleringstjänster behövs för virtuellt återskapande och reproduktion av ett föremål, medan 3D rendering ger verklighetstrogna bilder av en 3D modell.

Om du behöver högkvalitativa 3D renderingar eller 3D modeller på kortast möjliga tid är du välkommen att kontakta oss. Vårt företag har lång erfarenhet av 3D tjänster och våra 3D konstnärer kommer att skapa produkter som är anpassade för just ditt projekt.

Läs mer om våra 3d tjänster.