När dina skisser eller ritningar är klara kan det vara dags att ta nästa steg i skapandeprocessen. För att verkligen ge liv åt dina idéer, kan steget till 3D-modellering vara ditt nästa logiska steg. I den här artikeln går vi igenom vad det innebär att gå från 2D till 3D, i vilka områden det är användbart, samt några av fördelarna det för med sig.

Vad innebär det att gå från 2D till 3D?

Kortfattat innebär det att du utgår från en skiss eller plan i 2D, och utifrån den skapar en modell i 3D. Det kan handla om en enstaka produkt du vill visualisera, eller ett större projekt. Att ta din 2D-illustration till en 3D-modell kan göras till exempel när du vill visualisera din planritning på ett snabbt och smidigt sätt, för att få en bild av hur den kommer att se ut i verkligheten. Detta kan göras med många olika grader av detaljrikedom. En 3D-modell kan vara en simpel abstrakt visualisering av ett objekt, eller en helt autentisk kopia av ett verkligt föremål, högupplöst med varje liten detalj på plats.

Att ta 2D till 3D kan användas till exempel i:

  • Marknadsföringssyften
  • Produktutveckling
  • Visualisering och konceptskapande

Ett duktigt 3D-designteam kan på kort varsel framställa virtuella modeller utifrån platta skisser och idéer i 2D-format. Det behöver inte bli en utdragen process där fysiska prototyper ska prövas och detaljjusteras. Genom att få fram 3D-modeller snabbt sparar du tid och kan lägga majoriteten av tiden åt att marknadsföra de produkter eller designelement du tagit fram.

För arbetsområden där design, skapande och ingenjörskonst är väsentliga delar av uppgiften, är steget från 2D till 3D det perfekta verktyget. Det ger dina idéer och koncept möjlighet att upplevas och testas i verklighetstrogna simulationer, exakta utformningar och noggranna visualiseringar.

Inom vilka områden behöver man gå från 2D till 3D?

Det finns en mängd olika områden där det är användbart att gå över till 3D-modellering. I stort sett alla tänkbara områden där du vill ta fram detaljer, få ritningarna eller skisserna mer levande, eller där tydlighet är viktigt – där fyller 3D-modelleringen en funktion. Några vanliga områden är:

3D Interiör och exteriör

Alla typer av planritningar kan uppgraderas genom att gå från 2D till 3D. Interiören på en bostad blir mer levande, färger och texturer i golvet och runt om i rummen blir framträdande. Den som tittar på bostäder kan genom en detaljerad planritning över interiören få en tydlig bild över hur det skulle vara att bo där. Utöver planritningar kan en 3D-interiör visa bilder på objekt som är planerade i framtiden. Inredning, badrumsdesign och mycket mer kan skapas med 3D-modellering.

Även exteriörer kan modelleras i 3D. Inför planerade byggen är det viktigt att kunna visa upp hur fastigheterna kommer att se ut från utsidan. På så vis är det till exempel lättare att anpassa nybyggen efter omgivningen och få en känsla för vad som passar in för ändamålet.

3D modellering inom arkitektur

När hus och byggnader ska designas är det till stor hjälp att kunna använda 3D visualisering. Alla möjliga typer av bostadsprojekt kan dra nytta av att implementera 3D i skapandeprocessen. Genom att skapa 3D-modeller utifrån sina skisser och ritningar kommer idéerna till liv och kan börja finputsas. På så vis finns även något att visa upp för investerare och tänkbara köpare och så vidare. Med 3D-modellering börjar projektet ta form på riktigt och tar klivet från idéstadiet till något som nästan går att ta på.

Virtuell rundvandring

Ytterligare ett sätt att få en fastighet att kännas mer levande är att erbjuda möjligheten att gå på en virtuell rundvandring. Med hjälp av detaljrika 3D-modeller och 3D-animering kan besökare träda in i en digital version av till exempel en bostad, som är snarlik det verkliga objektet. Mer levande än så blir inte en visualisering av en fastighet! Detta är ett oerhört professionellt och konkurrenskraftigt verktyg att ta till i marknadsföringen av en fastighet.

Möbler och inredning

Att använda 3D-modeller är perfekt för att återskapa eller designa möbler eller andra inredningsdetaljer. Det går att framställa dessa väldigt detaljrikt om så önskas, vilket gör det möjligt att ta fram utmärkta 3D-produktbilder till exempelvis en hemsida eller en katalog. Det innebär sparade kostnader och tid, då inga utdragna och komplicerade fotograferingar av produkterna är nödvändiga.

Produktmodellering

3D är ett utmärkt verktyg för alla typer av produktvisualiseringar. Oavsett om produkten är färdigställd, en prototyp, eller på idéstadiet, kan den modelleras med hjälp av produktbilder i 3D. Den användas i marknadsföring, för att pitcha produkten inför investerare, eller som verktyg för att förbättra och arbeta fram en färdig modell. Med hjälp produktvisualisering i 3D har du ett kraftfullt verktyg för att ta fram modeller av just de produkter ni behöver.

3D modellering av abstrakta element

Om ditt företag använder abstrakta element i designen till exempel i en logotyp eller i delar av annonseringen, kanske ni vill modellera dessa i 3D. Genom 3D-animering kan era abstrakta element sättas i rörelse och få liv på ett häpnadsväckande sätt, som verkligen kan imponera på kunderna. Det ger ett proffsigt intryck och fångar tittarens uppmärksamhet, på ett sätt som platta element i 2D ofta inte kan göra.

3D modellering inom spelvärlden

Inom spelvärlden finns det inga gränser för användningsområdena för 3D-grafik. Oavsett vilken stil som efterfrågas, eller hur detaljrik grafiken ska vara, allt ifrån låg- till högpolygongrafik är vanligt i appar och spel, till dator, smartphones eller konsol. Att ta idéer utifrån skisser i 2D, och modellera dem i 3D skapar en mer intensiv upplevelse och får spelvärlden att kännas mer verklig och levande.

Medicinska / naturvetenskapliga illustrationer

Med hjälp av 3D-tjänster går det att få fram professionella illustrationer och animationer inom medicinska eller naturvetenskapliga områden. Tänkbara användningsområden är till exempel att illustrera hur ett visst läkemedel fungerar, hur kroppens organ påverkas av olika situationer eller påfrestningar, hur cellerna i kroppen agerar och så vidare. Många av de 3D-illustrationer som används inom medicin eller för att förklara forskning, är omöjliga att visualisera med traditionellt foto eller video.

3D Teknisk visualisering

Komplexa tekniska beskrivningar av alla möjliga slag är ofta svåra att förstå i bara text. Även med stöd av bilder kan det ofta vara svårt att förstå instruktioner för maskiner eller produkter man inte är van att hantera. Genom att ha en teknisk visualisering i 3D, kan hela förklaringsprocessen bli betydligt enklare.

Till exempel avancerad teknik såsom inre delar av en motor, montering av industriella maskiner, eller något så vardagligt som en diskmaskin, kan förklaras väl genom att visualiseras i 3D. Om det dessutom innefattar 3D-animering, blir det ännu mer tillgängligt för den som tar del av beskrivningen. 3D-tekniken är ett hjälpmedel med stor potential för att göra saker enklare, både för tillverkare och för konsumenter.

Sammanfattning

Användningsområdena för 3D är många. Där skisser och illustrationer i 2D används, går det ofta att skapa djup och detaljrikedom genom att implementera 3D-teknik. Möjligheterna är stora och de 3D-verktyg som finns tillgängliga idag är onekligen en dröm för den kreative företagaren, designern, eller visionären.

Läs mer om våra 3d tjänster.

error: Content is protected !!