3D VISUALISERING

3D visualiseringen kan beskrivas som en konstnärlig arbetsprocess där fotografier framställs med hjälp av dataprogram.  Den processen har en stor användning i vardagen vilket gör att vi arbetar främst mot byggbranschen där vi hjälper våra kunder med marknadsföringen. Det kan gälla byggandet av nya objekt och/eller renoveringen av befintliga. Det kan röra sig om en villa eller mer omfattande husprojekt inklusive bostadsprojekt av höghus där vi kan erbjuda rabatterade priser till våra kunder.

Med hjälp av våra olika tjänster innehållandes 3d interiör och exteriör renderingar som kommer att visa framtida utseende av ditt kommande byggprojekt. Våra fotorealistiska renderingar kan kompletteras även med rörliga bilder som virtuella rundvandringar som kan ge en 360 graders känsla av ett rum, en hel våning eller av utvändiga utseende av ett höghus.