3D visualisering

3D visualisering är en process där fotografier framställs med hjälp av dataprogram. Visualiseringen kan beskrivas som en konstnärlig arbetsprocess med användningsområde inom arkitektur, bygg och produkt industri. Den består av två delar, modellering och rendering.

Modelleringen är en process där vi skapar en modell av ett objekt i 3d. Efter en noggrann och professionell arbetsgång, med hjälp av program som 3Ds Max skapar vi exempelvis ett rum, en bostads objekt eller ett renoveringsprojekt.

Renderingen är en efterföljande process där vi väljer materialet, färger, scenen, ljuset allt i syfte att bilden ska se levande ut. Vi använder oss av programmet Vray som är en av värdens främsta program.